Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Aldona Migała-Warchoł

 1. Migała-Warchoł A., Modeling of socio-economic development in European Union countries, Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2021
 2. Lew A., Migała-Warchoł A., Pasternak-Malicka M. (2021), The Impact of Family Benefits on Poverty Level in Poland and in Selected European Union Countries, Journal of Economics&Management Research
 3. Migała-Warchoł A., Pichla M. (2021), Forecasting the number of cases and deaths from COVID-19, IER, Vol. 7, Kraków
 4. Migała-Warchoł A. (2020), Polska na tle krajów Unii Europejskiej w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego, Interdyscyplinarna natura współczesnych procesów gospodarczych, Wrocław
 5. Socha R., Migała-Warchoł A. (2020), Poziom bezpieczeństwa społeczeństwa w Polsce. Model regresji krokowej postępującej dla ogólnego wskaźnika przestępczości, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy
 6. Babiarz P., Kamuda D., Migała-Warchoł A. (2020), TESTING THE POLISH SOCIETY SECURITY, Journal of International Studies, 81-92
 7. Migała-Warchoł A., Sobolewski M. (2020), THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC SITUATION ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES BY MEANS OF THE MODIFIED HDI INDEX, Proceedings of the 3rd Annual Conference ‘Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities’, 30 April 2020 Tallinn, Estonia, 28-31
 8. Migała-Warchoł Aldona, The research of socio-economic development in the European Union countries with an application of the modified HDI indicator, The Online Journal of Science and Technology, 2019
 9. Patryk Babiarz, Tadeusz Grabiński, Aldona Migała-Warchoł, Elżbieta Szczygieł, The application of customized Human Development Index to the analysis of socio-economic development of the European Union member states, Economics and Sociology, 2018
 10. Aldona Migała-Warchoł, Monika Pasternak-Malicka, Living standards of EU countries' residents: Impact of education and innovation, Marketing and Management of Innovations, Issue 4, 2018
 11. Aldona Migała-Warchoł, Monika Pasternak-Malicka, Women's professional activity as an element of human capital management in the aspect of non-formal employment, Problems and Perspectives in Management, 2018 
 12. Migała-Warchoł Aldona, Elżbieta Szczygieł, Classification of the European Union countries with an application of the modified Human Development Index, Science&Society, Issue 3.3, SGEM Bułgaria 2018
 13. Aldona Migała-Warchoł, The modeling of the socio-economic development in the European Union countries, Knowledge for Market Use: Public Finances in the Background of Sustainable Development, Palacky University Olomouc, Ołomuniec 2018
 14. Migała-Warchoł Aldona, Wykorzystanie metodologii wskaźnika HDI do badania poziomu życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej, Humanities and Social Sciences, 3/2017
 15. Migała-Warchoł Aldona, Porządkowanie i klasyfikacja krajów Unii Europejskiej według syntetycznego miernika poziomu życia, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", 3/2017
 16. Migała-Warchoł Aldona, Sobolewski Marek, Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców państw Unii Europejskiej, Barometr Regionalny, tom 15 nr 4, 2017
 17. Migała-Warchoł Aldona, The research of socio-economic development in the European Union countries, the University of Applied Sciences, Wilno 2017
 18. Świda Jarosław, Migała-Warchoł Aldona, Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów, Modern Management Review, 3/2016
 19. Migała-Warchoł Aldona, Prognozowanie wielkości zamówień przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metody wskaźnikowej [w] Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, Kielce 2016
 20. Migała-Warchoł Aldona, Sobolewski Marek, Analiza poziomu życia w miastach na prawach powiatu w latach 2003-2012,  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Humanities and Social Sciences 3/2015, Rzeszów 2015
 21. Sobolewski Marek, Migała-Warchoł Aldona, Poziom rozwoju infrastruktury drogowej w krajach europejskich – podejście subiektywne i obiektywne, Logistyka 3/2015
 22. Sobolewski Marek, Migała-Warchoł Aldona, Mentel Grzegorz, Ranking of the standard of living in the countries in the years 2003-2012 taking into account the spatial correlations, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 
 23. Śmieszek Mirosław, Migała-Warchoł Aldona, Mentel Grzegorz, Perspektywy rozwoju transportu lotniczego typu cargo, Logistyka 6/2014
 24. Migała-Warchoł Aldona, Sobolewski Marek, Wysokość mandatów a poziom bezpieczeństwa drogowego w krajach Unii Europejskiej, Logistyka 6/2014
 25. Mentel Grzegorz, Migała-Warchoł Aldona, Sobolewski Marek, Wpływ kapitału ludzkiego na wyniki finansowe organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Szczecin 2014  
 26. Hydzik Paweł, Migała-Warchoł Aldona, Sobolewski Marek, Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w państwach Unii Europejskiej w latach 1991-2011, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013
 27. Migała-Warchoł Aldona, Sobolewski Marek, Evaluation of voivodeships diversification in Poland according to transport infrastructure indicators, Międzynarodowa Konferencja "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych", SGGW, Warszawa 2013
 28. Migała-Warchoł Aldona, Logistyka dystrybucji – podmiot zmian, Case study, Materiały dydaktyczne dla studentów, WSIiZ, Rzeszów 2012
 29. Migała-Warchoł Aldona, Reorganizacja struktury organizacyjnej firmy „Viskap” Spółka z o.o., Case study, Materiały dydaktyczne dla studentów, WSIiZ, Rzeszów 2012
 30. Migała-Warchoł Aldona, Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o Polską Normę – priorytet w zarządzaniu firmą, Case study, Materiały dydaktyczne dla studentów, WSIiZ, Rzeszów 2012
 31. Migała-Warchoł Aldona, Wykorzystanie analizy skupień do klasyfikacji powiatów województwa podkarpackiego według wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, Międzynarodowa Konferencja „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, SGGW, Warszawa 2011
 32. Migała-Warchoł Aldona, Ocena przestrzennego zróżnicowania jakości i poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wrocław 2011
 33. Migała-Warchoł Aldona, Ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego [w:] Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "MIBE", SGGW, Warszawa 24-25 czerwiec 2010
 34. Grabiński Tadeusz, Migała-Warchoł Aldona, Próba typologii rozkładów dwumodalnych [w:] Prace naukowe nr 11, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2009
 35. Migała-Warchoł Aldona, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców województwa podkarpackiego [w:] Materiały Krajowej Konferencji Naukowej „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce 10 wrzesień 2009
 36. Migała-Warchoł Aldona, Cichocka Izabela, Wykorzystanie analizy korespondencji do opisu jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego [w:] Materiały Krajowej Konferencji Naukowej „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce 11 wrzesień 2008
 37. Migała-Warchoł Aldona, Rola edukacji w poziomie życia mieszkańców województwa podkarpackiego [w:] Materiały VIII Konferencji Naukowej „Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu”, Chrzanów 28 listopad 2007
 38. Migała-Warchoł Aldona, Ocena stopnia zadowolenia z jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego [w:] Materiały Krajowej Konferencji Naukowej „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce 13 wrzesień 2007
 39. Migała-Warchoł Aldona, Wpływ cech socjoekonomicznych i demograficznych na stopień zadowolenia z jakości życia [w:] Materiały Krajowej Konferencji Naukowej "MIBE", SGGW, Warszawa 28-29 czerwiec 2007
 40. Migała-Warchoł Aldona, Rodzinka Jacek The analysis of client’s satisfaction in the non-life insurance sector, [in:] Finance Systems of Candidate Countries after entering the European Union, Masarykova University in Brno, Brno 2004
 41. Migała-Warchoł Aldona, The prevention ways of unemployment in the European Union Countries in the aspect of approaching expansion of its structure [in:] Materials of International Scientific Conference “Companies' Management 2003”, University of Economics in Bratislava, Snina – Sninské Rybníky 18-19 September 2003
 42. Migała-Warchoł Aldona, The characteristic of economic individual assets and the source of their financing according to the Polish amending accountancy act [in:] Materials of International Scientific Conference ‘Companies' Management 2002’, University of Economics in Bratislava, Bratislava 11-12 September 2002
 43. Migała-Warchoł Aldona, Pydo Sabina, Wlaź Renata, Analiza SWOT jako metoda badania i oceny działania przedsiębiorstw w świetle otoczenia konkurencyjnego [w:] Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Implementácia marketingowých teórií do hospodárskiej praxe Slovenskiej Republiky, Českiej Republiky a Poľskej Republiky”, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 23–24 maj 2002
 44. Migała-Warchoł Aldona, Wlaź Renata, Specyfika systemu rachunkowości krajów reprezentujących model anglosaski i kontynentalny na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Niemiec [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002
 45. Migała-Warchoł Aldona, Obrót wyrobami gotowymi [w:] Rachunkowość. Teoria i zadania. Według znowelizowanych zasad od 1 stycznia 2002 roku, red. Alfred Szydełko, wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję